Suomeksi / In English

Aksie Oy - Logo

Aksie Oy

Asiantuntijasi teollisen
jätteen kierrätyksessä

Aksie Oy on kestävän kehityksen materiaalinhallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsultointiyritys, jolta löytyy ratkaisut jätteesi hyödyntämiseksi kierrätysraaka-aineena.

Jätä yhteydenottopyyntö

Aksie Oy - Metallijäte kuva
Aksie Oy - Metallijäte kuva
Aksie Oy - Muovijäte kuva

Tietoa yrityksestä

Jätteestä tulovirtaa

Olemme kestävän kehityksen materiaalinhallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsultointiyritys. Me Aksiella uskomme, että tulevaisuudessa kaikki jätteet hyödynnetään tuotannon raaka-aineina. Teollisen jätteen kierrätys ei useimmiten ole ongelma. Mutta miten saada talous optimiin?

Selvitämme tuotannon jätteen raaka-ainekelpoisuuden ja miten sen kierrätyksen arvoketjua voidaan parantaa. Etsimme oikeata kumppanit ja yhteydet, jotta saadaan paras hyöty irti tuotannon jätteestä. Kulu kääntyy tuloksi!

Palvelujemme vahva perusta on kattava kokemus ja kontaktit. Tunnistamme, kehitämme ja toteutamme tulevaisuuden kierrätyksen ratkaisut yhdessä asiakkaidemme kanssa. Palvelemme eri teollisuuden aloja. Tuomme yhteen kiertotalouden eri toimijat niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Yhdessä rakennamme uusia arvoketjuja ja tulevaisuuden kestävän kehityksen liiketoimintaa. Aksien erikoisala on parhaat kierrätysratkaisut käytetyille pakkausmateriaaleille ja teollisuuden tuotannon jätteille.

Kiertotalouspalvelut

Kierrätys ja hyötykäyttö

Kiertotaloudesta on tullut osa elämää ja liiketoimintaa. Aksie tarjoaa kestävän kehityksen materiaalinhallintaa rajallisten resurssien maailmassa. Muoviteollisuuden jätteet ovat toisaalla kysyttyä tuotannon raaka-aineita. Metallien arvoketjut ovat useimmiten parannettavissa. Pahvi- ja kartonkipakkauksille on tehokkaat kierrätysratkaisut. Teollisuuden velvoitteet käyttää tuotannossaan kierrätysraaka-aineita lisääntyy kiihtyvään tahtiin. Kierrätysraaka-aine tulee arvokkaammaksi neitseelliseen verrattuna.

Kierrätysselvitys

Tuote kuin tuote – kierrätysselvitys antaa vastaukset jätteen kierrätyksen kysymyksiin:

1. Kierrätyskelpoisuus: mikä teollisuus käyttää tätä materiaalia kierrätysraaka-aineena.
2. Käsittely: jäte, eli kierrätysraaka-aine saatetaan kuljetus- ja varastointikelpoiseksi ao. tarkoitukseen.
3. Käyttäjät: kuka käyttää ja tarvitsee ao. kierrätysraaka-ainetta, mikä vaihtoehto on paras ympäristön ja talouden kannalta.
4. Byrokratia: Aksie hoitaa rutiinilla jätesiirtojen ilmoitukset, sopimukset ja luvat.
5. Käytäntö: käsittelyn ja kuljetuksen paras menettely ja sen toteutus.

Match making

Oikea kysymys ei ole miten kierrättää, vaan miten tehdä sen avulla liiketoimintaa? Kattavan kierrätyspotentiaalin tunnistaminen vaatii toimivien arvoketjujen suunnittelua ja oikeiden ihmisten tuntemista.

Aksien erikoisalaa on tuoda yhteen oikeat kumppanit, tuottajat, ostajat ja muut osapuolet kierrätysliiketoiminnan potentiaalin realisoimiseksi. Niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Aksien verkostosta löytyy kumppanit niin jätteen tuottajille kierrätysraaka-aineen myyntiin kuin kierrätysraaka-aineen käyttäjille materiaalin hankintaan.

Prosessien suunnittelu

Kierrätysprosessi koostuu tyypillisesti monista osista. Se sisältää esimerkiksi keräyksen, kuljetuksen, lajittelun, prosessoinnin käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi ja lopulta uusien tuotteiden valmistamisen.

Aksiella olemme luoneet kierrätysratkaisuja yli kolmekymmenen vuoden aikana eri teollisuuden aloille ja kuluttajasektorille. Kattavan kokemuksemme, verkostomme ja vahvan tulevaisuuden näkemyksemme avulla tunnistamme toimintasi kierrätyspotentiaalin ja tarvittavat vaiheet sen realisoimiseksi. Kyse voi olla esimerkiksi ratkaisuista, joilla jätemateriaalin arvoa saadaan kohotettua tai joilla se saatetaan kuljetus- ja varastointikelpoiseksi.

Konsultointi

Ympäristöön liittyvät huolet nousevat päivittäin median otsikoihin. Kierrätys on selkeästi ainoa oikea tapa käsitellä yrityksen jätteet ja Aksie auttaa sinua tämän järjestämisessä. Pienemmät käyttökustannukset, lisääntynyt liikevaihto ja optimoidut prosessit ovat konsultointiratkaisujemme kulmakiviä. Jos harkitset vakavasti kierrätystä – me olemme kumppanisi.

Toimintatapamme on joustava ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva. Tuotamme järkeviä, ajanmukaisia ja käytännössä toimivia ratkaisuja nykyajan kierrätyksen haasteisiin. Konsultoimme sinua jätteen käytön ja siirron byrokratian hoitamisessa – tai teemme sen puolestasi.

Koulutus

Osaavatko kaikki kierrätystoimintaan osallistuvat osapuolet käsitellä, lajitella ja varastoida toiminnassa syntyviä erilaisia jätteitä ja hyötykäytettäviä materiaaleja oikein?

Perehdytystä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun uusi kierrätysmenettely halutaan lanseerata toimipaikan henkilökunnalle. Oikea tieto kierrätystoiminnasta sekä sen syistä ja vaikutuksista motivoi asianosaisia toimimaan oikealla tavalla parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Teemme koulutusratkaisuja mittatilauksena asiakkaillemme. Kyse voi olla esimerkiksi uuden rutiinin lanseeraamisesta tuotantoon ja kierrätysmateriaalin käsittelyyn – kun tuotannon jätekustannus muutetaan tuloksi ja yhtiön vaihto-omaisuudeksi.

Kiinnostuitko?

Selvitä kuinka voit parhaiten hyödyntää tuotantosi jätteet ja sivujakeet

Kierrätys ja hyötykäyttö

Toisen jäte on toisen raaka-aine

Kestävän kehityksen liiketoiminta ei ole pelkästään hyväksi ympäristölle – se parantaa myös tulosta. Lukemattomat tuotteet voidaan valmistaa kierrätetystä materiaalista. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Useat yritykset etsivät uusia raaka-aineen lähteitä prosesseilleen. Tämä luo uuden markkinan perinteisesti ylijäämänä tai jätteenä pidetylle materiaalille.

Tulevaisuutemme rakennetaan kierrätetyistä raaka-aineista. Ota yhteyttä Aksieen ja yhdessä voimme muuttaa jätteet positiiviseksi lisäarvoksi.

Metallit ovat arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää rajattomasti huonontamatta niiden ominaisuuksia. Kierrätysmetallilla on rahallista arvoa. Sen käyttö säästää luonnonvaroja. Tämä pitää erityisesti paikkansa “non ferrous” metallien kuten alumiinin, kuparin, sinkin ja tinan osalta mutta myös jalometallien kuten kulta, hopea, palladium ja platina tapauksessa. Kierrätys säästää rahaa ja auttaa tuotantokustannusten alentamisessa.

Aksien avulla löydät parhaat kumppanit ja kanavat – olipa kyse kierrätysmetallien realisoimisesta, erotteluprosessin jakeen arvoketjun parantamisesta tai sulatusprosessin kuonan ohjaamisesta kierrätyskäyttöön.

Muoveja voidaan muokata eri tuotteiksi helposti ja niitä hyödynnetään erittäin laajasti eri ratkaisuissa. Ne ovat kestäviä, kevyitä ja halpoja. Tämän seurauksena kierrätysmuovin tuotanto ja käyttö on lisääntynyt huimasti. Kierrätysmuovin käyttövelvoitteet muoviteollisuudessa. Samalla muovijätteen hallittu talteenotto ja kierrätys on noussut erittäin merkittävään rooliin yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi.

Aksien verkostossa on (kauppa)kumppanit eri jätemuovien tuottajille ja käyttäjille – uusioraaka-aineen valmistajille.

Lähes kaikki paperi, pahvi (OCC) ja kartonki voidaan kierrättää ja hyödyntää uudelleen ympäristön sekä talouden hyväksi. Verrattuna alkuperäisistä raaka-aineista tuotettuun, kierrätys vaatii paljon vähemmän energiaa ja tuottaa myös vähemmän saasteita. Paperi- ja kartonkiteollisuudella on pitkät perinteet tehokkaista kierrätysratkaisuista.

Aksien laaja verkosto ja kansainväliset kontaktit takaavat tehokkaimman menettelyn ja parhaan talouden, kun otetaan löysät pois kuitukierrätyksestä!

Lasi on huomattava jätemateriaali niin kotitalouksissa kuin teollisuudessa. Lasi sopii erinomaisesti kierrätykseen, koska sen ominaisuudet säilyvät käytössä muuttumattomina ja se voidaan kierrättää loputtomasti. Kierrätysratkaisut säästävät energiaa ja ovat kustannuksiltaan edullisempia verrattuna alkuperäisen lasin valmistukseen.

Aksien kumppanit valmistavat kierrätyslasista uusia lasituotteita ja rakennusmateriaaleja.

Kumin kierrätys koostuu pääasiallisesti autonrenkaiden, kuljetinhihnojen ja räjäytysmattojen uudelleenhyödyntämisestä. Renkaat ovat haasteellisia kierrätettäviä, johtuen suuresta määrästä, kestävyydestä sekä koostumuksesta. Kierrätyksessä kumijäte päätyy tyypillisesti maarakennuksen ja vesienkäsittelyn tarpeisiin sekä myös energiaksi. Uudet tekniikat ja innovaatiot lupaavat yhä tehokkaampia kierrätysratkaisuja kumille.

Aksien edustamat sovellutukset ovat kumitiilet kuntosalien ja leikkikenttien matoiksi, räjäytysmattoja räjäytystöiden eristeeksi ja muovirakeet urheilukenttien pinnoitukseen, muiden kumituotteiden valmistukseen, bitumikattoihin ja ruohokenttien täytteeksi.

Aksie Oy - Yrittäjä Riku Räätäri tausta

Yrittäjä

Riku Räätäri

Toimitusjohtaja

“Olen innoissani kierrätyksen ja kestävän kehityksen potentiaalista liiketoiminnan kehittämisessä. Ota yhteyttä ja istutaan alas keskustelemaan kuinka voimme auttaa sinua!”

Riku Räätäri on ollut menestyksekkäästi mukana monilla toimialoilla muuttamassa kierrätyksen haasteita uudeksi liiketoiminnaksi

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Haluatko tietää kuinka sinun yrityksesi voi hyötyä kierrätyksestä ja kestävän kehityksen liiketoiminnasta. Ota yhteyttä ja Aksie auttaa sinua muuttamaan jätteet lisäarvoksi.